Page 1 of 1

Running Text

Posted: Fri Apr 06, 2018 12:25 pm
by koranto
Running Text merupakan paparan Teks di bahagian bawah skrin di paparan utama yang berfungsi sebagai makluman atau mesej ringkas kepada jemaah.

1- Klik 'Running Text'.
2- Klik icon 'Pensil' untuk menambah senarai Teks.
3- Masukkan Teks.
4- Klik 'Save' untuk simpan.
5- Alihkan meter 'Speed' untuk menukar kelajuan pergerakan Teks.
6- Klik senarai Teks untuk mengemaskini atau membuang senarai Teks yang tidak lagi diperlukan.


Image
Image
Image