Page 1 of 1

Info Umum

Posted: Fri Apr 06, 2018 12:25 pm
by koranto
Fitur ini disediakan untuk mengemaskini nama Masjid untuk dipaparkan di paparan utama.
Selain itu, untuk mengemaskini paparan Teks sewaktu sedang Azan, paparan Teks antara Azan dan Iqamah, paparan Teks sepanjang Solat berlangsung dan paparan Teks untuk Solat Jumaat.

Untuk mengemaskini nama Masjid dan teks-teks yang dinyatakan

1- Klik pada kotak Teks
2- Kemaskini Info Umum mengunakan papan kekunci
3- Klik butang 'Save' untuk mengemaskini maklumat yang telah diisi.

Image