Penetapan Aplikasi

Description of your first forum.
Post Reply
koranto
Site Admin
Posts: 11
Joined: Fri Apr 06, 2018 11:55 am

Penetapan Aplikasi

Post by koranto » Fri Apr 06, 2018 12:26 pm

AyuhSolat menyediakan beberapa penetapan Aplikasi seperti memasukkan nama masjid, tetapan waktu solat, menambah senarai program masjid dan sebagainya.

Untuk membuat penetapan Aplikasi, klik pada nama Masjid pada paparan seperti ditunjukkan pada Rajah 1.1 dan Menu Utama akan dipaparkan:
 1. Info Umum
  - Memasukkan/mengemaskini nama Masjid
 • Running Text
  - Menambah/mengemaskini Paparan Teks yang akan dipaparkan pada bawah skrin paparan utama.
 • Tetapan Waktu Solat, Tarikh Hijrah, Notifikasi dan Masa Peringatan
  - Membuat pilihan Zon Waktu Solat, pembetulan Tarikh Hijrah, mentapkan Notifikasi dan jarak Masa Peringatan.
 • Program Masjid
  - Menambah/mengemaskini senarai Program Masjid yang akan berlangsung kepada jemaah.
 • Banner
  - Menambah/mengemaskini paparan Imej pada paparan Utama.
 • Pembetulan Waktu Solat
  - Fitur untuk mengemaskini Jadual Waktu Solat yang asal secara manual sekiranya Jadual Waktu Solat tidak tepat.

Image

Post Reply