Fungsi

Info Umum
 • Nama masjid/surau atau lokasi anda boleh di kemaskini.
 • Paparan jam.
 • Paparan Tarikh Masihi dan Hijrah boleh kemaskini melalui ruangan admin.
Tarikh Hijrah
 • Boleh di sync dengan Server atau dikemaskini melalui ruangan admin.
 • Tarikh Hijrah akan bertukar semasa masuk waktu maghrib.
Text Bergerak / Running Text
 • Text bergerak boleh ditambah, edit atau padam melalui ruangan admin.
 • Tiada limit untuk text bergerak.
 • Warna text bergerak boleh diubah melalui ruangan setting.
 • Kelajuan text boleh di laraskan.
Slide Bergambar
 • Berguna untuk paparan info, jadual kuliah dan sebagainya.
 • Boleh di masukkan melalui ruangan setting.
 • Tiada limit jumlah gambar yang ditetapkan.
 • Kelajuan slide boleh dilaraskan melalui ruangan setting.
Countdown Tarikh Penting
 • Tarikh-tarikh penting boleh dimasukkan melalui ruangan setting.
 • Tiada had maksimum untuk paparan tarikh tarikh penting.
 • Pengguna boleh tambah, buang atau kemaskini senarai tarikh.
 • Kelajuan paparan tarikh penting juga boleh dilaraskan.
Data Jadual Waktu Solat
 • Jadual waktu solat akan dimuatturun berdasarkan lokasi pilihan anda.
 • Sumber data adalah dari Laman Web, E-Solat JAKIM, Laman web Majlis Ugama Islam Singapore, Laman web Kementerian Hal Ehwal Ugama Brunei Darussalam dan juga melalui pengiraan.
 • Sekiranya waktu solat terdapat kesalahan, pengguna boleh mengemaskini secara manual melalui ruangan setting.
Countdown Azan
 • Countdown azan akan dipaparkan 4-5 minit sebelum masuk waktu solat.
 • Ini untuk kemudahan muazzin bersedia untuk melaungkan azan.
Countdown Iqamat
 • Paparan iqamat bermula selepas azan sehingga sebelum solat.
 • Tempoh masa boleh di setting mengikut kesesuaian.
Countdown Tempoh Solat
 • Paparan skin di bahagian tengah akan memaparkan jam countdown.
 • Tempoh masa boleh di ubah di bahagian setting.
Coundown Khutbah dan Solat Jumaat
 • Coundown pada waktu jumaat disekalikan untuk khutbah dan juga Solat Jumaat.
 • Tempoh masa boleh di kemaskini melalui setting.
Pilihan Antaramuka, Warna
 • Pengguna boleh membuat pilihan antaramuka yang ingin digunakan.
 • Antaramuka baru akan ditambah dari masa ke semasa.
 • Warna Text bergerak, latar belakang, highlight waktu solat semasa boleh diubah.
Paparan Video
 • Pengguna boleh memuatnaik video.
 • Tiada had maximum video yang boleh dimuatnaik.